Thông báo về Nhận Bằng khen và tiền thưởng

Tháng Chín 26, 2015 11:08 sáng

háng Tám 7, 2015 9:33 sáng

Văn phòng Sở đã nhận Bằng khen và tiền thường của giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014 theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND (137 giáo viên mầm non và 100 giáo viên THPT)

Đề nghị các phònhttps://nerdymates.com/g giáo dục, các đơn vị trực thuọc có cá nhân được tặng bằng khen cửa cán bộ kiên hệ với văn phòng sở ( Đồng chí Mạc Thị Ngân – ĐT : 0917 338 288) để nhận bằng khen. Tổ chức trao tặng nhân dịp Khai giảng năm học mới.

Lưu ý: Thời gian từ 25-28/8/2014. Cán bộ lĩnh Bằng khen mang theo giấy giới thiệu của đơn vị!